СиноФарм

spb@cinofarm.ru
196084, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 92
ЕЖЕДНЕВНО с 09-30 до 20-30

Дыхательная система

Бай Хэ Гу Цзинь Вань

Бай Хэ Гу Цзинь Вань

Бай Хэ Гу Цзинь Вань
Bai He Gu Ji
В наличии

600 Р

Бань Ся Хоу По Тан

Бань Ся Хоу По Тан

Бань Ся Хоу Пу Вань
Ban Xia Hou
В наличии

600 Р

Би Янь Кан Пянь

Би Янь Кан Пянь

Би Янь Кан Пянь
Bi Yan Kang
В наличии

700 Р

Бу Чжун И Ци Вань

Бу Чжун И Ци Вань

Бу Чжун И Ци Вань
Bu Zhong Yi
В наличии

600 Р

Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан

Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан

Гэ Цзе Дин Чуань Цзяо Нан
Ge Jie Ding
В наличии

900 Р

Дин Чуань Вань

Дин Чуань Вань

Дин Чуань Вань
Ding Chuan W
В наличии

600 Р

Жэнь Шэнь Бао Фэй Вань

Жэнь Шэнь Бао Фэй Вань

Жэнь Шэнь Бао Фэй Вань
Ren Shen Bao
В наличии

900 Р

Инь Цяо Цзе Ду Вань

Инь Цяо Цзе Ду Вань

Инь Цяо Цзе Ду Вань
Yin Qiao Jie
Нет в наличии

600 Р

Кордицепс

Кордицепс

Кордицепс
Chong Cao Ji
Нет в наличии

900 Р

Лю Шэнь Вань

Лю Шэнь Вань

Лю Шэнь Вань
Liu Shen Wan
Предзаказ

600 Р

Май Вэй Ди Хуан Вань

Май Вэй Ди Хуан Вань

Май Вэй Ди Хуан Вань
Mai Wei Di H
В наличии

600 Р

Май Вэй Ди Хуан Вань

Май Вэй Ди Хуан Вань

Май Вэй Ди Хуан Вань
Mai Wei Di H
В наличии

600 Р

Нин Соу Вань

Нин Соу Вань

Нин Соу Вань
Ning Sou Wan
В наличии

600 Р

Ню Хуан Цзе Ду Вань

Ню Хуан Цзе Ду Вань

Ню Хуан Цзе Ду Вань
Niu Huang Ji
В наличии

600 Р